Gözün evrimi

Alp Güleç - 22 Haziran 2012 00:26


Birçok canlı için oldukça önemli bir yere sahip olan ve kompleks bir duyu organı olan gözün evrimi yüz milyonlarca yıllık bir sürece dayanmaktadır. Böylesine karmaşık bir organ günümüzdeki haline oldukça küçük adımlar halinde aşama aşama gelmiştir. Canlıların çoğalırken çok küçük bir miktarda mutasyona uğradığı ve DNA’nın %100 hatasız bir şekilde kopyalanmadığı bilinen bir gerçektir. Bu rastlantısal, son derece ufak hataların milyonlarca yıl birikimi sonucunda büyük değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Levhaların hareketi ve depremlerin sonucunda yıllık 1-2 cmlik kaymalarla Afrika ve Güney Amerika arasındaki mesafenin ne boyutta açıldığına bakarsak, bu süreç içerisinde canlılardaki değişikliğin de ne boyutlara ulaşabileceğini anlamak mümkün olur.

Bahsedilen DNA’nın kopyalanması sırasında gerçekleşen hata çok küçük bir rakamdır. Zira diğer yandan büyük mutasyonların sonucu ölümcül olmaktadır. En iyi ihtimalle canlı yaşasa dahi diğer ufak oranda mutasyona uğramış olan türler çoğunlukta olduğundan baskın geleceklerdir. Bu mutasyona uğramış canlı her yönden kusursuz, mükemmel ve diğerlerine fark atacak türden olsa da çoğunluk kuramadığı sürece yok olmaya mahkumdur. Doğal seçilim en iyi olanları değil yaşamaya ve üremeye en elverişli olanları seçer.

Gözün hayati yönden taşıdığı önem, bilindiği üzere oldukça büyüktür. Çok az bir görüş dahi canlının kaderini değiştirebilmektedir. Gözün işlevinin ne kadar iyi olduğu değil diğer türlere göre ne kadar iyi olduğu önemlidir. Bu sebeple canlının biraz olsun görmesi hiç görmemesinden daha iyidir. Bu vesileyle göz günümüze kadar gelişerek gelmiş, farklı türlerde farklı şekillerde kendisini göstermiştir. 

Devamını okumak için tıklayınız...

 
 

Bilim Şehri sona erdi

Alp Güleç - 20 Mart 2015 00:23


Merhaba,

2011 yılında bilimsel bilgiyi sade, net ve sadece konunun özüne dönük bir şekilde sunmak amacıyla açtığım ve ilginç olabileceğini düşündüğüm konularda yaklaşık 4 yıldır makale yazdığım ve içerik paylaşımında bulunduğum Bilim Şehri’ni zaman kısıtı, koşullar ve edindiğim deneyimler sonucunda durdurma kararı almış bulunmaktayım. Sayfa yayını devam edecek; mevcut içerik ve makaleler her daim kalacak ancak yeni paylaşım yapılmayacaktır.

Devamını okumak için tıklayınız...

 
 

Sayfa 3 / 3